Så kan børnene lære det!

bf33

Der er mange forskellige måder at lære på og hvert barn har sin måde. Nogle lærer ved bevægelse, mens andre lærer ved at lytte til at du læser højt eller musik. Der er fire kategorier for læring. Børn kan lære ved at høre, at se, at gøre eller at røre. Alle børn kan lære på alle de nævnte måder, men der er altid en eller to måder dit barn lærer bedst på. Hvis du ved hvordan barnet lærer bedst har det en stor betydning.

Læring gennem leg

Gennem leg og udforskning lærer børn på en rigtig god måde. Samspil med andre har også en stor rolle i en god læringsproces. Effekten er afhængig af den pædagogik der anvendes. Det er vigtigt at der tales til børnene i et sprog de forstår. Der skal også være mulighed for at følge fantasien.
Det er derfor at det er vigtigt at du ikke overstrukturerer legen. Det er ikke altid du skal bruge de samme former for læring til to forskellige børn. Med børnenes leg vil de automatisk lære nye ting uden, det bliver en belastning for dem. Børn der leger, tænker ikke over funktionalitet eller om det er noget der tilfredsstiller dem. Legen er en del at deres fællesskab og lærer dem at give og modtage ved en iderigdom. Legen har altså et potentiale til at udvikle børenes fællesskabsfølelse.

Barnet bruger færrest kræfter på at lære sådan

Først finder du ud af hvordan barnet lærer bedst. Derefter kan du finde ud af om barnet fokuserer på detaljerne eller helheden. Når du har fundet ud af det ved har du et overblik over hvad du kan gøre for at barnet lærer på den bedste måde. Det gør at barnet bruger mindre energi på læringen end hun eller han ellers ville have gjort. Det kan også have en betydning for barnets koncentrationsevne.
Nogle kan koncentrere sig om flere ting mens andre kun kan koncentrere sig om en ting ad gangen. Nogle børn har det også bedre med den traditionelle læring, det vil du hurtigt opdage. Find ud af om barnet arbejder bedst i par, alene eller i større eller mindre grupper. Det kan også ændre sig fra gang til gang. Det vigtigste er at du møder børnene der hvor de er.

Fokus på børnenes læring kan give bagslag

Hvis admissionerne er for høje i forhold til børnenes læring det ikke være positivt. Børn skal have plads og tid til at udvikle sig. Med fordybelse i en leg eller en opgave vil børnene kunne lære mere effektiv end hvis de føler de er presset.
Lige så vigtige er relationerne til andre børn. Det er også vigtigt at lære sociale færdigheder for at kunne begå sig i vores samfund. Med indsigt får barnet en forståelse af sig selv og kan sammenkoble det selvbillede med relationerne til andre mennesker.
Hvis der er meget stort fokus på læring kan det altså være med til at barnet ikke udvikler sig på andre områder. Det er vigtigt at skabe en balance i læring, leg og udvikling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *